2022 оны 9-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ.

A- A A+
2022 оны 9-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ.