ЧИНГИС ХААН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫГ ТҮШИГЛЭН ТЕРРОРИСТ ҮЙЛДЛИЙН СӨРӨГ ТУСГАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
ЧИНГИС ХААН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫГ ТҮШИГЛЭН ТЕРРОРИСТ ҮЙЛДЛИЙН СӨРӨГ ТУСГАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЧИНГИС ХААН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫГ ТҮШИГЛЭН ТЕРРОРИСТ ҮЙЛДЛИЙН СӨРӨГ ТУСГАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөл, Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан уг нэгдсэн дадлага сургуулилтад Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн Төв аймаг дахь зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд, ТЕГ-ын СТАГ-ын томилгоот бие бүрэлдэхүүн оролцож, сургуулилтын сэдвийн хүрээнд гишүүн байгууллагын албан хаагчид террорист этгээдүүдийг аюулгүй болгох, дайчлан баривчлах, барьцаалагдсан иргэд болон объектыг чөлөөлөх, шархдаж, гэмтсэн иргэдэд яаралтай эмнэлгийн тусламж үзүүлэх зэрэг дасгалуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны дадлага сургуулилт нь Монгол Улсад террорист үйлдэл гарсан тохиолдолд Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд болон бусад холбогдох төрийн байгууллагуудын харилцан уялдаа, бэлэн байдлыг хангах чухал ач холбогдолтой юм.