2023 оны 6-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ.

A- A A+
2023 оны 6-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ.