2023 оны 7-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ.

A- A A+
2023 оны 7-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ.