2023 оны 10-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ

A- A A+
2023 оны 10-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ