"Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн ойлголт" сэдвээр алба хаагчдад сургалт явууллаа.

A- A A+

Төв аймгийн Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн Цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Ундармаа "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн ойлголт" сэдвээр алба хаагчдад сургалт явууллаа.