ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023 оны 10 сарын 03ний өдөр Эрдэнэ суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгийн хүрээнд 80 гаруй иргэнд иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн ажиллалаа. Гадаад паспорт 18 Тоон гарын үсэг 20 Эд хөрөнгийн мэдүүлэг 49 Хуулийн этгээд зөвлөгөө 11 Мөн бичиг баримтын зөрчилтэй 2 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэж ажиллаа.