ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ.

A- A A+
ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ.

2023-10-10ны Өдөр "ӨВ СОЁЛЫН ӨРГӨӨ" ЦОГЦОЛБОРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ЗУУНМОД СУМЫН ЗДТГ, ЗУРГААН БАГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЛЭЭ.