Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Прокурорын газартай хамтран зохион байгуулсан зөвлөгөөнд оролцлоо.

A- A A+
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Прокурорын газартай хамтран зохион байгуулсан зөвлөгөөнд оролцлоо.

Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Прокурорын газартай хамтран зохион байгуулсан зөвлөгөөнд оролцлоо.

Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх байгуулагдсаны 20 жилийн ойн хүрээнд Прокурорын газартай хамтран эрх бүхий байгууллагын удирдлагууд, албан тушаалтнуудтай хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд тус хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Г.Ундармаа оролцлоо.

Зөвлөгөөнөөр Зөрчлийн тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагааны явцад эрх бүхий албан тушаалтны мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулан, хүний эрх эрх чөлөө, төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хамтын ажлыг сайжруулах хяналтын ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, зөрчлийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн системийн талаар мэдээлэл өглөө.