Албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

2024 оны 06-р сарын 10-ны өдөр Төв аймгийн Гэр бүл хүүхэд хамгааллын газрын сэтгэл зүйч Э.Ану-Үжин "Харилцаа-Ур чадвар" сэдэвт сургалт зохион байгуулж, албан хаагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө хүргэлээ.