УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖИЛТНУУДЫН ЭРХ ЗҮЙ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖИЛТНУУДЫН ЭРХ ЗҮЙ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн үеэр Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнаар ажиллах төрийн албан хаагчдад зориулсан ирц бүртгэлийн программын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг УБЕГазрын Иргэний Улсын бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэн Н.Наранцэцэг, МТГазрын хэлтсийн дарга Ш.Ариунболд болон МТГазрын мэргэжилтнүүд удирдан явууллаа.