Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль "ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН"

A- A A+
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ хуульд “Иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ” гэж заасны дагуу СОНГОГЧ та өөрийн байнга оршин суух газрын хаягийн ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛЭЭ 2024 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн хооронд шилжин очиж буй сум, хорооны улсын бүртгэгчид хандаж бүртгүүлэхийг анхаарна уу.