"ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

"ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй
ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ

ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ

ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ. 2023-10-10ны Өдөр "ӨВ СОЁЛЫН ӨРГӨӨ" ЦОГЦОЛБОРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ЗУУНМОД СУМЫН ЗДТГ, ЗУРГААН БАГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Дэлгэрэнгүй